מַדָע

בסדר, WTF האם טלפורטציה קוונטית?

לחלקיקים קוונטיים מסוימים יש חברי נפש, ומדענים יכולים להשתמש בקשרים המפחידים שלהם כדי לשלוח מסרים סודיים ברחבי העולם, באופן מיידי.